Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Quiz 11e Young Ones quiz 2019

Quizronde 6: Gelijkheid

R1: KlimaatveranderingR2: Middelbare schoolR3: ArmoedeR4: WereldvredeR5: DyslexierondeR6: GelijkheidR7: Young OnesR8: Geluk voor iedereenR9: TweelingrondeAndere quiz
   Organisatie quiz Basketbalploeg Young Ones Landegem
   Datum: 2019-11-30
   Aantal ronden9
   Aantal vragen95
   Moeilijkheid55.78%

De gelijkheid tussen rassen was en is nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Om dat in de hoofden van iedereen te bewerkstelligen is een bijna onmogelijke taak zeker als deze rassensegregatie een officieel staatssysteem is. In Zuid-Afrika werd rassendiscriminatie geïnstitutionaliseerd van 1948 tot maar liefst 1990. Het doel was om de blanke dominantie te behouden. Onder deze regeling werden niet-blanken de laagst betaalde banen aangeboden en aparte leefgebieden toegewezen, waar ze als buitenlanders werden behandeld. Ze hadden niet het recht om zomaar over hun land te trekken, ze hadden de toestemming nodig van de overheid voor ze de blanke regio’s mochten binnenkomen. Ook in gebouwen, op openbaar vervoer en zelfs op stranden werd onderscheid gemaakt tussen plaatsen voor blanken en niet-blanken. Een huwelijk tussen een blanke en niet-blanke was verboden. Onder welke naam is dit systeem van rassendiscriminatie gekend over de hele wereld?‘Bedankt voor uw e-mail. Ik zal niet op kantoor zijn vanaf vandaag tot het einde van het jaar. Ook mijn vrouwelijke collega’s zullen er niet zijn. Als uw vraag dringend is, stuur die dan naar een van de mannen. Zij worden wel nog doorbetaald’. Als ludiek actiemiddel is de out of office-boodschap ter gelegenheid van ‘Unequal Pay Day’ een voltreffer. Het idee van de actiedag kwam van sociaaldemocratische vrouwenorganisaties in de EU. De Europese Commissie schaarde zich erachter. Unequal Pay Day is gebaseerd op de Europese loonkloof: tussen mannen en vrouwen in Europa. Door het verschil in loon doen vrouwen hetzelfde werk als mannen maar worden er vanaf deze dag niet meer voor betaald. Op welke datum viel Unequal Pay Day volgens de berekening van de vrouwenbeweging Zij-kant en PES Women dit jaar (2019)? U mag er twee weken naast gokken.Quizvraag Economie 7140Van de gewone werknemer weet vadertje staat zowat alles en zo is het dan ook niet moeilijk om van de werkende mens de nodige belastingen af te houden. Veel moeilijker heeft de overheid het met bedrijven, zelfstandigen, aandeelhouders, trustfondsen tot zelfs schimmige VZW’s. Wie o wie gaat daar achter schuil en wordt er beter van. Langs een Europese richtlijn probeert België die ongelijkheid weg te werken: de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België. Iedere natuurlijke persoon die belangen of zeggenschap heeft in een vennootschap, stichting of VZW wordt verplicht in dit register opgenomen. Van onze VZW is geweten dat de enige begunstigde uiteindelijk de kantine van de sporthall is. Onder welk drie-letter-woord is het register voor de uiteindelijke begunstigde beter gekend.Quizvraag Geschiedenis 7141Hitler liet onder andere “Olympia - Festival of Nations” uit 1938 maken. Een propagandafilm over de Olympische Spelen in Berlijn in 1936 gemaakt voor het Naziregime. De gelijke bejegening van rassen en volkeren stond niet echt hoog in het swastika vaandel. Toch konden ze niet anders dan verslag uit te brengen van de overwinning van de zwarte Jesse Owens op de Arische atleten. Ondanks de slechte reputatie van de Nazi’s liet Owens zich later ooit ontvallen dat hij in die paar weken in Duitsland beter behandeld was dan in 50 jaar in de USA, doelend op de discriminatie in zijn eigen thuisland. Het Olympisch dorp lag ongetwijfeld niet in Polen. Voor dergelijke propagandafilms hadden de Hitler vrienden een vaste huiscineaste. Wie was de in 1902 geboren cineaste van “Olympia-Festival of Nations”, waarvan we hier een foto zien en andere promo filmpjes van de NSDAP.
Quizvraag Geschiedenis 7142

© Foreign and Commonwealth Office


De onderdrukking of zelfs de brutale genocide van bepaalde etnische groepen is helaas meermaals voorgekomen in onze wereldgeschiedenis. Armeniërs, Joden, Tutsi, noem maar op, allemaal bevolkingsgroepen die puur op basis van hun afkomst onderdrukt of uitgemoord werden. Jammer genoeg behoren dergelijke praktijken niet alleen tot het verre verleden: in een rapport van 27 augustus 2018 beschuldigde de Verenigde Naties de legerleiding van Myanmar van genocide, seksueel geweld en misdaden tegen de menselijkheid tegenover één bepaalde bevolkingsgroep. In de periode 2017-2018 vluchtten zowat 1 miljoen mensen voor het geweld naar buurland Bangladesh. De internationale verontwaardiging was groot. Er gingen zelfs stemmen op om de Nobelprijs voor de Vrede terug af te nemen van de politieke leider van Myanmar Aung San Suu Kyi. Alsof dat die mensen zou helpen. Welke bevolkingsgroep werd onderdrukt door het leger van Myanmar?Quizvraag Eten en drinken 7143Leo en Olé wie kan het echte van het namaak onderscheiden, ze lijken hetzelfde. Vele grote merken blijven strijden tegen namaak en lookalikes. Eén hamburgermerk nam de strijd wat te hevig op en startte een felbesproken en veroordeelde campagne. Met deze prent gooiden ze alle campagnes voor gelijkheid van mannen en vrouwen, campagnes tegen intrafamiliaal geweld en #metoo’s de vuilnisbak in. De reclame werd dan ook snel terug ingetrokken. Over welke hamburgers gaat het hier.Quizvraag Series 7144We zien hier Ian Foot. Ian Foot heeft zo zijn eigen ideeën over de gelijkheid tussen mensen. De rol wordt gespeeld door David Walliams, die samen met Matt Lucas ook verantwoordelijk is voor een ander satirisch programma, dat vele voor- en tegenstanders heeft. Van de controversiële show werden drie reeksen gemaakt voor BBC en een vierde speciale USA versie voor HBO en BBC. Hoe heet die reeks?

Ze is zwart, ze is vrouw, ze is 1m42 groot en werd ook nog eens het slachtoffer van seksueel misbruik maar kent wel ongeëvenaarde successen in het turnen. 22 medailles op wereldkampioenschappen, 5 olympische medailles: opboksen tegen een resem vooroordelen en toch dat verwezenlijken dan hoor je thuis in een ronde over gelijkheid. Wie is deze 22 jarige Amerikaanse die ongetwijfeld in Tokio haar aantal olympische medailles nog zal opkrikken.


Say no to racism: met deze slogan wil de Fifa het racisme uit de voetbalstadions weren. In 2006 werd er door het Interfederaal Gelijkekansencentrum al een campagne gelanceerd om het racisme op de Belgische voetbalvelden te weren. Met de slogan “hang de aap niet uit, zeg neen tegen racisme” hadden ze het vooral gemunt op de oerwoudgeluiden rond het veld. Dertien jaar later blijkt er nog niet zoveel veranderd. Er is dus nog veel werk voor het Interfederaal Gelijkekansencentrum, al zal dat misschien bemoeilijkt worden nu de Vlaamse Regering de samenwerking met het centrum waarschijnlijk zal opzeggen om een eigen gelijkekansencentrum op te richten. Onder welke naam is het Interfederaal Gelijkekansencentrum dat geleid wordt door Els Keytsman, beter gekend.Volgende ronde

R1: KlimaatveranderingR2: Middelbare schoolR3: ArmoedeR4: WereldvredeR5: DyslexierondeR6: GelijkheidR7: Young OnesR8: Geluk voor iedereenR9: TweelingrondeAndere quiz