In welk bijbels stadje was Yasser Arafat niet welkom voor de kerstnachtviering in 2001?

Goed zo !