Wat is de term voor de geheimtaal die in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw gehanteerd werd door mensen aan de zelfkant van de samenleving, zoals daklozen en zogenoemde landlopers, rondtrekkende handelaren, (markt)kooplieden, kermisklanten en onderwereldfiguren (penoze)? We zoeken dus het synoniem voor dieventaal.

Goed zo !