Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Pubquiz vraag 3502

Quizvraag  3502

Woordritsen. We zoeken een woord dat zowel met het eerste als met het tweede woord een samenstelling vormt. Zowel het woord als de twee samenstellingen moeten terug te vinden zijn in het groene boekje. In de opgave wordt al het aantal letters in het te zoeken woord weergegeven.
Pubquiz vragen over

Quizvraag
Waarvan zien jullie het logo?
Quizvraag
Kennen jullie de naam van dit tekenfilmfiguurtje? Hij maakt deelt uit van een Amerikaanse tekenfilmserie die in 1919 van start ging. De geluidloze filmpjes waren voor die tijd erg origineel en toonden hoe de kat gebruikmaakte van zijn getekende omgeving om dingen te maken. Zo greep hij bijvoorbeeld een tekstballonnetje of uitroepteken en maakte er een wapen van. Qua karakter zou het figuurtje geïnspireerd zijn op Charlie Chaplin.
Quizvraag
Van wat is dit het logo?
Quizvraag
Wat is de oplossing van deze droedel?