Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Pubquiz vraag 5129

Quizvraag  5129

2018

In oktober van vorig jaar (2018), maar ook in maart van dit jaar vonden 2 vliegtuigcrashes plaats in respectievelijk Indonesië en Ethiopië. Deze ongelukken met fatale afloop waren aan elkaar gelinkt doordat ze beiden gebeurden met eenzelfde type vliegtuig. Oorzaak van de problemen was het MCAS-systeem, dit grijpt in als het toestel te hard stijgt en duwt de neus terug naar beneden. Maar welke type vliegtuig kwam hierdoor meermaals in slecht daglicht en werd daarop door verschillende landen aan de grond gehouden? We zoeken de volledige benaming.
Pubquiz vragen over

Quizvraag
Welke artiest ziet u hier?
Quizvraag
Welk dier (enkelvoud) ontbreekt in dit logo?
Quizvraag
Wat is de oplossing van deze droedel?
Quizvraag
Welke zegswijze bekom je als je start bij de letter D en je past telkens de paardensprong toe?