In welk jaar werden de Verenigde Staten van Amerika onafhankelijk?

A. 1492 B. 1776 C. 1836

Goed zo !