Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Pubquiz vraag 7107 Wetenschap

Quizvraag Wetenschap 7107Niet alleen de motoren van wagens en machines moet schoner en duurzamer, ook de productie van elektriciteit moet meer een meer komen van niet-fossiele brandstoffen. Eén mogelijkheid is het gebruik van windmolens om elektriciteit op te wekken. Ondanks het vermogen om heel wat stroomsterkte te creëren met deze technologie, botst dit vaak op heel wat weerstand. Niemand wil blijkbaar een windreus in zijn of haar achtertuin, hetgeen tot heel wat spanning kan leiden tussen omwonenden, overheden, milieuorganisaties en producenten. Stroomsterkte, weerstand en spanning kwamen allemaal voor in de vraagstelling. -Ze komen alle drie ook voor in de wet van Ohm. Hoe gaat deze wet?

A. spanning = stroomsterkte x weerstand B. weerstand = spanning x stroomsterkte C. stroomsterkte = weerstand x spanning
Pubquiz vragen over Wetenschap

Quizvraag Wetenschap
Hoe noemt men het proces waarbij op basis van diffusie een vloeistof, waarin stoffen zijn opgelost, door een zogenaamd halfdoorlatend membraan (ofte een semipermeabele wand) stroomt, dat wel de vloeistof doorlaat maar niet de opgeloste stoffen?
Quizvraag Wetenschap
Een korte vraag: Wie vond in 1825 de eerste praktisch bruikbare elektromagneet uit en bedacht in 1832 de eerste elektrische motor? Hij was een Engels natuurkundige en uitvinder, zijn naam graag.
Quizvraag Wetenschap
Hier zie je een voorstelling van de lichaamsverhoudingen van de mens. Deze afbeelding staat op de Italiaanse €1-munten en werd getekend door de al eerder vermelde Leonardo da Vinci. Maar Leonardo haalde de mosterd uit de geschriften van een Romeinse architect. Die legde uit dat het lichaam precies in een cirkel of vierkant past, met de navel als middelpunt. Zo zou de lengte van iemands uitgestrekte armen ook gelijk zijn aan zijn totale lichaamslengte. De benaming van deze afbeelding is ook afgeleid van de naam van de Romeinse architect waar Da Vinci zijn inspiratie haalde. Graag de naam van dit soort klassieke afbeeldingen die de lichaamsverhoudingen van de mens in kaart brachten.
Quizvraag Wetenschap
We zijn op zoek naar een vloeistof die als zij op de huid of in de ogen komt of wanneer de damp of nevel wordt ingeademd, sterk, prikkelend en blaartrekkend werkt. De huid wordt rood en bij langdurige blootstelling vormen zich na verloop van tijd blaren. Bij kamertemperatuur is het gas een kleurloze, geurloze vloeistof, maar door verontreinigingen krijgt het echter een bepaalde kleur en een specifieke geur. Deze stof werd en wordt vaak ingezet bij oorlogen. Over welk gas/ vloeistof hebben we het?