Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Pubquiz vragen wetenschap

Filter op niveau van de vragen: Alle niveaus - Makkelijk - Gemiddeld - Moeilijk
Voor wat staat het chemisch symbool B dat ontdekt is door Davy en Gay-Lussac?

Voor wat staat het chemisch symbool Be dat ontdekt is door Vauquelin?

Voor wat staat het chemisch symbool Li dat ontdekt is door Arfvedson?

Voor wat staat het chemisch symbool He dat ontdekt is door Jansen en Lockyer?


Voor wat staat het chemisch symbool H dat ontdekt is door Cavendish?