Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Alle raadsels met antwoord


Denkvraag. Woordritsen. We zoeken een woord dat zowel met het eerste als met het tweede woord een samenstelling vormt. Zowel het woord als de twee samenstellingen moeten terug te vinden zijn in de officiële woordenlijst der Nederlandse taal via woordenlijst.org. In de opgave wordt het aantal letters in het te zoeken woord weergegeven. U moet beide opgaves correct oplossen om een punt te scoren op deze vraag.

Raadsel 8780Marie verkoopt een kunstwerk voor 56 euro. Ze behaalt hierbij een mooie winst. Het percentage winst dat ze bij de verkoop maakte is qua getal hetzelfde als het bedrag waarvoor ze het kunstwerk destijds zelf had aangekocht. Voor welk bedrag heeft Marie het kunstwerk aangekocht?

Pavlov werd geboren in een kwadratisch jaar (getal dat een kwadraat is) en stierf in het eerstvolgend kwadratisch jaar. Hij werd 87 jaar. In welk jaar werd Pavlov geboren?

Tom is vier keer zo oud als Emma. Over 20 jaar is hij dubbel zo oud als Emma. Hoe oud is Tom?


Een slechtziend konijn staat voor 2.000 ingangen van konijnenpijpen, genummerd van 1 tot 2.000. Hij weet niet meer wat zijn konijnenpijp was, maar hij weet wel nog dat het getal het dubbele is van de som van zijn cijfers.

In deze som staat elke letter voor een ander cijfer (geen enkel cijfer is 0). Voor welk cijfer staat X?

Raadsel 8168Als een leraar de leerlingen van zijn klas in groepjes van 4 plaatst, dan blijven er 2 kinderen over. Plaatst hij ze in groepjes van 3, dan blijft er maar 1 leerling over, maar heeft hij 2 groepjes meer. Hoeveel leerlingen telt deze klas?

Een moeder van 33 jaar heeft 2 kinderen van respectievelijk 2 en 4 jaar. Over hoeveel jaar zal ze dubbel zo oud zijn als haar twee kinderen samen?


Cryptogram: Met elektriciteit schapen afmaken.

Cryptogramm: Eens in de 3 maanden verlies ‘k mijn taalbeheersing.