Alle raadsels

74 raadsels

Wie ben ik? Ik heb 4 hoeken die staan voor de 4 seizoenen. De rondje aan de zijkanten, 52 om precies te zijn, staan voor de 52 weken van het jaar. Ik meet 7 cm, voor de 7 dagen van de week. En de 24 puntjes in mijn midden? Die staan voor de 24 uren in een dag.Antwoord: Petit Beurre koekje

Anagram 9183

Hoeveel is O?Antwoord: 32

Anagram 8780

Denkvraag. Woordritsen. We zoeken een woord dat zowel met het eerste als met het tweede woord een samenstelling vormt. Zowel het woord als de twee samenstellingen moeten terug te vinden zijn in de officiële woordenlijst der Nederlandse taal via woordenlijst.org. In de opgave wordt het aantal letters in het te zoeken woord weergegeven. U moet beide opgaves correct oplossen om een punt te scoren op deze vraag.Antwoord: Sloop en kaart

Marie verkoopt een kunstwerk voor 56 euro. Ze behaalt hierbij een mooie winst. Het percentage winst dat ze bij de verkoop maakte is qua getal hetzelfde als het bedrag waarvoor ze het kunstwerk destijds zelf had aangekocht. Voor welk bedrag heeft Marie het kunstwerk aangekocht?Antwoord: Stel dat de aankoopprijs 50 euro was, had Marie een winst van 50% gerealiseerd wat dan tot een verkoopprijs van 75 euro zou leiden. Als u deze oefening voor een aantal bedragen maakte, zou u op 40 euro moeten komen, want 40 +40% winst geeft u immers de verkoopprijs van 56 euro.

Pavlov werd geboren in een kwadratisch jaar (getal dat een kwadraat is) en stierf in het eerstvolgend kwadratisch jaar. Hij werd 87 jaar. In welk jaar werd Pavlov geboren?Antwoord: 1849

(n+1)² - n² = 87
(n²+2.n.1+1²) - n² = 87
2.n.1 + 1² = 87
2n + 1 = 87
2n = 86
n = 43
43² = 1849

Tom is vier keer zo oud als Emma. Over 20 jaar is hij dubbel zo oud als Emma. Hoe oud is Tom?Antwoord: 40 (40 = 4 x 10 en 60 = 2 x 30)

Een slechtziend konijn staat voor 2.000 ingangen van konijnenpijpen, genummerd van 1 tot 2.000. Hij weet niet meer wat zijn konijnenpijp was, maar hij weet wel nog dat het getal het dubbele is van de som van zijn cijfers.Antwoord: 18 (18 is het dubbele van 1 + 8)

Anagram 8168

In deze som staat elke letter voor een ander cijfer (geen enkel cijfer is 0). Voor welk cijfer staat X?Antwoord: X = 7

Als een leraar de leerlingen van zijn klas in groepjes van 4 plaatst, dan blijven er 2 kinderen over. Plaatst hij ze in groepjes van 3, dan blijft er maar 1 leerling over, maar heeft hij 2 groepjes meer. Hoeveel leerlingen telt deze klas?Antwoord: 22 leerlingen

Een moeder van 33 jaar heeft 2 kinderen van respectievelijk 2 en 4 jaar. Over hoeveel jaar zal ze dubbel zo oud zijn als haar twee kinderen samen?Antwoord: 7 jaar (binnen 7 jaar is de moeder dubbel zo oud (40 jaar) als haar 2 kinderen samen (9 en 11 = 20))