Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Alle raadsels met antwoord


In deze som staat elke letter voor een ander cijfer (geen enkel cijfer is 0). Voor welk cijfer staat X?

Raadsel 8168Als een leraar de leerlingen van zijn klas in groepjes van 4 plaatst, dan blijven er 2 kinderen over. Plaatst hij ze in groepjes van 3, dan blijft er maar 1 leerling over, maar heeft hij 2 groepjes meer. Hoeveel leerlingen telt deze klas?

Een moeder van 33 jaar heeft 2 kinderen van respectievelijk 2 en 4 jaar. Over hoeveel jaar zal ze dubbel zo oud zijn als haar twee kinderen samen?

Cryptogram: Met elektriciteit schapen afmaken.


Cryptogramm: Eens in de 3 maanden verlies ‘k mijn taalbeheersing.

Wat is het volgende getal in deze reeks?

Raadsel 8161Welke letter ontbreekt in deze reeks?

Raadsel 8160Welk getal kan je zowel bij 5 optellen als vermenigvuldigen met 5, zodat beide bewerkingen dezelfde uitkomst hebben?


Het getal 21 komt ook voor in de rij van Conway. Welk getal vult deze rij aan?

Raadsel 7677Door de cirkels hiernaast volledig te doorlopen in wijzer- of tegenwijzerzin vindt u per cirkel een woord van 8 letters. Beide woorden zijn synoniemen van elkaar. U dient wel nog enkele letters aan te vullen. Vraag: Geef beide woorden.

Raadsel 7668