Bekijk hier quizvragen over het thema wetenschap

Quizvraag Wetenschap 7820

Met de succesvolle lancering boekt SpaceX een dubbele primeur. Voor het eerst vliegen twee astronauten de ruimte in aan boord van een schip van een bedrijf. Tot nog toe was elke astronaut gelanceerd door een overheidsorganisatie als Nasa (VS) en Roscosmos (Rusland). Wat is de naam van het ruimtetuig waarin de astronauten zich bevonden bij het koppelen aan het ISS?

Toon de eerste letter
De eerste letter: C


Quizvraag Wetenschap 7534

Tijd voor keiharde wetenschap. We zoeken namelijk een echte klepper uit ons wetenschappelijk verleden. Geboren in 1885 en bijzonder getalenteerd op gebied van theoretische natuurkunde en scheikunde. Hij ontving trouwens de nobelprijs voor de natuurkunde in 1922. Hij wordt algemeen gezien als een van de grondleggers van de atoomfysica. Waar Ernest Rutherford als groot experimentator veel over de interne opbouw van het atoom ontdekte, was het de grote verdienste van hem om een theoretische grondslag voor dit nieuwe atoommodel te formuleren, waarmee hij tevens een grote bijdrage leverde aan de meest spraakmakende tak van fysica in de 20e eeuw: de kwantummechanica. Welke wetenschapper, gestorven in 1962, zoeken we?

Toon de eerste letter
De eerste letter: B


Bron quizvraag: Quiztet 2020

Quizvraag Wetenschap 7515

Vult u zelf even aan: Het woord dat we zoeken is een maat voor de helling van een rechte lijn in een vlak met een rechthoekig xy-assenstelsel. Het is met name de tangens van de hoek die die rechte maakt met de positieve x-as. Het wordt in de standaardvergelijking van die rechte, nl. y = ax + b voorgesteld door de letter a. Welk woord zoeken we?

Toon de eerste letter
De eerste letter: R


Bron quizvraag: Quiztet 2020

Quizvraag Wetenschap 7408
©Pline

Het European Space Agency of ESA is de Europese tegenhanger van de NASA. Het hoofdkantoor bevindt zich in Parijs. 22 verschillende Europese landen dragen financieel bij om onder meer satellieten in de ruimte te brengen met behulp van lanceerraketten. Hoe worden de raketten genoemd die door ESA zelf ontwikkeld zijn en inmiddels aan een vijfde versie toe zijn?

Toon de eerste letter
De eerste letter: A


Bron quizvraag: Quiz van TTC De Pinte 2019

Quizvraag Wetenschap 7263

Hopelijk zijn jullie hier allemaal vlot geraakt. sommige misschien wel met GPS. Wisten jullie trouwens dat de Europese unie met zijn eigen positioneringssysteem werkt dat operationeel zou moeten zijn vanaf 2021. Het systeem is genoemd naar de naam van een Italiaans natuurkundige, astronoom, wiskundige en filosoof. Graag die naam van dit systeem.

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Bron quizvraag: Quiz der gekroonde tafelen 2019

Quizvraag Wetenschap 7229

In 2018 deed een ESA project vanuit Paranal (Chili) haar eerste observersatie. We zoeken de naam van een opstelling van telescopen die de Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars. In het Nederlands: het detecteren van leefbare planeten ter grootte van de aarde die in banen om nabije uiterst koele sterren en bruine dwergen draaien. Hoe heet dit project?

Toon de eerste letter
De eerste letter: S


Bron quizvraag: Gent Quizt 2019 2 december

Quizvraag Wetenschap 7216

Een korte vraag: Wie vond in 1825 de eerste praktisch bruikbare elektromagneet uit en bedacht in 1832 de eerste elektrische motor? Hij was een Engels natuurkundige en uitvinder, zijn naam graag.

Toon de eerste letter
De eerste letter: S


Bron quizvraag: Gent Quizt 2019 2 december

Quizvraag Wetenschap 7107

Niet alleen de motoren van wagens en machines moet schoner en duurzamer, ook de productie van elektriciteit moet meer een meer komen van niet-fossiele brandstoffen. Eén mogelijkheid is het gebruik van windmolens om elektriciteit op te wekken. Ondanks het vermogen om heel wat stroomsterkte te creëren met deze technologie, botst dit vaak op heel wat weerstand. Niemand wil blijkbaar een windreus in zijn of haar achtertuin, hetgeen tot heel wat spanning kan leiden tussen omwonenden, overheden, milieuorganisaties en producenten. Stroomsterkte, weerstand en spanning kwamen allemaal voor in de vraagstelling. -Ze komen alle drie ook voor in de wet van Ohm. Hoe gaat deze wet?

spanning = stroomsterkte x weerstand
weerstand = spanning x stroomsterkte
stroomsterkte = weerstand x spanning

Toon de eerste letter
De eerste letter: s


Bron quizvraag: 11e Young Ones quiz 2019

Quizvraag Wetenschap 7101

Een middelpuntshoek van een cirkel is een hoek waarvan het hoekpunt het middelpunt van de cirkel is. In deze tekening de hoek alfa, dat is de groene hoek. Een omtrekshoek van een cirkel is een hoek waarvan het hoekpunt op de cirkel ligt en waarvan de beide benen de cirkel snijden. In deze tekening de hoek beta, dat is de rode hoek. Wanneer beide hoeken op dezelfde boog AB liggen zoals in de volgende tekening wat is dan de verhouding tussen de omtrekshoek en de middelpuntshoek

de omtrekshoek is de helft van de middelpuntshoek
de omtrekshoek is het dubbel van de middelpuntshoek
de omtrekshoek is één derde van de middelpuntshoek
de omtrekshoek is drie maal de middelpuntshoek

Toon de eerste letter
De eerste letter: d


Bron quizvraag: 11e Young Ones quiz 2019

Quizvraag Wetenschap 7028
©Ben Mills

Een eenvoudige vraag met een even eenvoudig antwoord, als je het weet tenminste. Wat is de chemische formule van Ozon?

Toon de eerste letter
De eerste letter: O


Bron quizvraag: Quiz met de gasten 2019

Quizvraag Wetenschap 7012

We zoeken een wiskundige verhouding die wordt afgekort met de Griekse letter ?. Hierbij verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootst. Deze verhouding wordt ook vaak toegepast in de kunst.

Toon de eerste letter
De eerste letter: G


Bron quizvraag: Quiz met de gasten 2019