Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Pubquiz vraag klassieke nulpunt in graden Celcius

Quizvraag Fysica 8797

© EllieBellie25


Volgens de wetenschap kan het nooit heet genoeg zijn, maar op hoe koud het kan zijn, staat blijkbaar wel een grens. Die grens heet het absolute nulpunt, de koudst mogelijke temperatuur. Of in wetenschappelijke termen: de ondergrens van de thermodynamische temperatuur waarbij de enthalpie en de entropie van een gas hun minimale waarden bereiken. Ondertussen leren de quantummechanica en enkele experimenten ons dat die klassieke ondergrens met een korrel zout te nemen is. Toch vernemen wij van u graag het klassieke nulpunt in graden Celcius.
Pubquiz vragen over Wetenschap

Quizvraag Wetenschap
Wat is de eenheid van elektrische geleidbaarheid of conductantie van een materiaal?
Quizvraag Wetenschap
Het had hier over Adolf Eichmann en Hannah Arendt kunnen gaan. “Befehl ist Befehl”, de banaliteit van het kwaad, dat soort dingen. Maar we zoeken de man achter de uitspraak “Wanneer men in het Amerika van vandaag een naziconcentratiekamp zou zetten, dan zou men geen enkele moeite hebben om het te bemannen.” We hebben het, voor alle duidelijkheid, over begin de jaren ’60. Toen leidde deze man immers een beroemd geworden, maar zeer controversieel experiment. Hierbij moesten proefpersonen als ‘leraar’ steeds sterkere elektroschokken toedienen aan een ‘leerling’ in een andere kamer, bij een fout antwoord op een geheugentest. De conclusie was dat de gehoorzaamheid van de proefpersonen aan de onderzoeksleider ertoe leidde dat tot 65 % bereid was door te gaan tot de dood van de ‘leerling’ er kennelijk op volgde (niet echt natuurlijk, want daar zat een acteur). Welke Amerikaanse sociaal psycholoog was verantwoordelijk voor dit vaak bekritiseerde experiment?
Quizvraag Wetenschap
In 2012 stond fysicaland even volledig op zijn kop! Het OPERA experiment uitgevoerd in het CERN meende een deeltje te hebben gedetecteerd dat sneller zou bewegen dan het licht. De speciale relativiteitstheorie van Einstein stoelt net op het feit dat niets sneller kan bewegen dan het licht. Als het OPERA-experiment zou kloppen zou dat beteken dat we terug kunnen reizen in de tijd en volgens de bekende vergelijking E=mc^2 zou het kwadraat van zijn massa een negatief getal uitkomen. Imaginaire massa’s waren niet langer ondenkbaar! Madness. Uiteindelijk bleek het om een meetfout te gaan en is alles weer zoals vanouds. Fijuuw.
Quizvraag Wetenschap
Ooit al eens zout op een slak gestrooid? Indien u daarop ja heeft geantwoord, was u getuige van het proces waarnaar wij op zoek zijn. In dit proces vloeit een vloeistof door een halfdoorlatend membraan van de zijde met een lagere concentratie aan opgeloste stoffen naar de zijde waar deze hoger is. Graag de naam van dit proces.