Pubquiz vraag nulmeridiaan

nulmeridiaan

Hoe heet de sinds 1884 internationale aanvaardde nulmeridiaan?

Goed zo !

Meer pubquiz vragen over Wetenschap

Quizvraag Wetenschap

Het is bijna onzichtbaar, ook op de originele foto, maar wat is er nu juist te zien op deze foto uit 1990? De foto werd gemaakt op vraag van de astrofysicus Carl Sagan. Volgend jaar verschijnt de film Pale Blue Dot, vernoemd naar deze foto. De hoofdrol in deze film is weggelegd voor Natalie Portman. Een tip, zoek het niet te ver.

Bekijk antwoord

Quizvraag Wetenschap

In 2012 stond fysicaland even volledig op zijn kop! Het OPERA experiment uitgevoerd in het CERN meende een deeltje te hebben gedetecteerd dat sneller zou bewegen dan het licht. De speciale relativiteitstheorie van Einstein stoelt net op het feit dat niets sneller kan bewegen dan het licht. Als het OPERA-experiment zou kloppen zou dat beteken dat we terug kunnen reizen in de tijd en volgens de bekende vergelijking E=mc^2 zou het kwadraat van zijn massa een negatief getal uitkomen. Imaginaire massa’s waren niet langer ondenkbaar! Madness. Uiteindelijk bleek het om een meetfout te gaan en is alles weer zoals vanouds. Fijuuw.

Bekijk antwoord

Quizvraag Wetenschap

We zoeken de naam van kunststofproducten die behalve koolstofatomen ook het element fluor bevatten. We gaan je niet vragen wat de correcte naam is van deze stoffen (het zijn poly- en perfluoralkylstoffen), maar we hadden graag geweten wat de merknaam is waaronder we de stof PTFE kennen. Dit gepolymeriseerd polytetrafluoretheen was jaren vóór het PFAS-verhaal al in opspraak geraakt door zijn milieu-belastende stoffen. U kent de merknaam vooral omdat het ervoor zorgt dat uw voedingsmiddelen nauwelijks aan de pan blijven plakken.

Bekijk antwoord

Quizvraag Wetenschap

We zien hier de Tabel van Mendeljev, maar welk element ontbreekt hier? “Het zesde” rekenen we niet juist.

Bekijk antwoord

Quizvraag Wetenschap

Niet alleen de motoren van wagens en machines moet schoner en duurzamer, ook de productie van elektriciteit moet meer een meer komen van niet-fossiele brandstoffen. Eén mogelijkheid is het gebruik van windmolens om elektriciteit op te wekken. Ondanks het vermogen om heel wat stroomsterkte te creëren met deze technologie, botst dit vaak op heel wat weerstand. Niemand wil blijkbaar een windreus in zijn of haar achtertuin, hetgeen tot heel wat spanning kan leiden tussen omwonenden, overheden, milieuorganisaties en producenten. Stroomsterkte, weerstand en spanning kwamen allemaal voor in de vraagstelling. -Ze komen alle drie ook voor in de wet van Ohm. Hoe gaat deze wet?

Bekijk antwoord

Quizvraag Wetenschap

Een Big Mac bevat er 257, een flesje Jupiler 108 en een appel gemiddeld 52. Calorieën. Heel veel mensen tellen ze tegenwoordig en het is ook verplicht voor voedingsproducenten om ze op het etiket van hun producten te vermelden. Toch is de calorie een verouderde eenheid voor energie. Want energie wordt tegenwoordig in het SI-stelsel in iets anders uitgedrukt, dat óók terug te vinden is op de etiket van etenswaren. Maar wat?

Bekijk antwoord

Quizvraag Wetenschap

De Duitsers gebruikten vroeger waterstof om een zeppelin in de lucht te houden. Ze wilden het brandbare waterstof liever vervangen door een ander gas. Het grootste bezwaar was echter dat het andere alleen door de Verenigde Staten geleverd kon worden, en de Amerikanen weigerden het gas te leveren omdat ze er in het interbellum niet van overtuigd waren dat het gas alleen voor vredelievende doeleinden gebruikt zou worden. Welk gas wouden de Duitsers gebruiken voor hun zeppelins in de lucht te houden?

Bekijk antwoord

Quizvraag Wetenschap

Welke schaal van thermodynamische temperatuur die genoemd is naar de fysicus William Thomas kent geen mintemperaturen?

Bekijk antwoord