We zoeken een wiskundige constante waarvan de waarde de verhouding is tussen de omtrek en de diameter van een cirkel.

Goed zo !