Financiën en cijfers gaan best goed samen. Men spreekt van miljoenen en miljarden, maar weet u uit hoeveel cijfers één quadriljoen bestaat?

Goed zo !