Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Leuke en grappige raadsels


Vul op de punten de medeklinkers in van een vrij bekend woord. Alle klinkers zijn reeds zichtbaar.
Tip: In de lente en de zomer lig ik in een kast, in de herfst en de winter mag ik er terug uit.
Welk woord zoeken we?

Leuk raadsel 5786Vul aan.

Leuk raadsel 4607Er zijn twee kamers. In één van de kamers hangt een lamp. In de andere kamer bevinden zich enkel drie lichtschakelaars.
Het is de bedoeling dat je uitzoekt welke van deze de schakelaars de lamp doet branden. Je mag hierbij de kamer waar de lamp zich bevindt maar één keer betreden. Hoe?

Het begint met een ‘t’, het zit vol met ‘t’ in en eindigt met een ‘t’. Wat is dit?


Als ik jong ben, ben ik lang. Hoe ouder ik ben, hoe korter. Wat ben ik?

Mieke’s moeder heeft 7 kinderen. Ze heten Anna, Anke, Amber, Alice, Amelia en Aster. Wat is de naam van het zevende kind?

Verwijder zes letters uit de onderstaande reeks en er zal een woord zichtbaar worden.
De letters dienen in dezelfde volgorde te blijven staan.

Leuk raadsel 3191