Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Pubquiz vraag 2380 Kunst

Quizvraag Beeldhouwers 2380Wat is de naam van dit kunstwerk en wie ontwierp het?
Pubquiz vragen over Beeldhouwers

Quizvraag Kunst
Van welke Italiaanse dichter was het beeld de denker van Rodin in feite het portret?
Quizvraag Kunst
Welke expressionistische beeldhouwer kreeg i.v.m. zijn werk wenken en raadgevingen van zijn vriend, de dichter Paul Van Ostaijen?
Quizvraag Kunst
Deze beeldengroep uit de Hellenistische beeldhouwkunst stelt een Trojaanse priester voor met zijn twee zonen. Het verhaal achter deze afbeelding is dat deze priester de Trojanen wilde waarschuwen om het paard van Troje niet binnen de stadsmuren te brengen. Volgens de overlevering werden de priester en zijn zoons vervolgens gewurgd door slangen van Poseidon. Hoe heet deze beeldengroep of hoe heette deze priester?
Quizvraag Kunst
Deze Duitse kunstenares begon in de oorlogsjaren te beeldhouwen. In april 1915 begon ze aan de uitwerking van de eerste plannen voor een gedenksteen voor het graf van haar zoon, Peter, die nabij Diksmuide sneuvelde. Na vele jaren en verschillende schetsen van ontwerpen kwam als gedenksteen uiteindelijk het 'Treurende Ouderpaar' tot stand, dat u hier op de foto ziet. Welke kunstenares zoeken wij?