Welk beroep heeft de volgende persoon? Voor alle duidelijkheid, het gaat om een fictieve persoon en u dient het beroep te vormen.

Goed zo !