Welk dier legt de grootste eieren van de wereld?

Goed zo !