Van welk woord zijn hier de medeklinkers weggelaten?

Goed zo !