Het mosselseizoen begint alsmaar vroeger, want de tijd dat mosselen moesten gegeten worden in de maanden waarin een R voorkomt, is al lang vergeten. De mosselen zijn ingedeeld in 5 categorieën, naargelang hoeveel stuks dat in 1 kilogram gaan. De kleinste soort zijn de "Extras", dan volgende de "Supers", de "Imperials" en de "Jumbo's". Er is nog 1 categorie groter, hoe worden deze genoemd?

Goed zo !