De volgende vraag is een korte sportvraag: Welke -duidelijk ex-sporter zien we hier op de foto?

Goed zo !