Een weetje die de leerkrachten Frans waarschijnlijk wel zullen weten. We zijn namelijk op zoek naar de letter die weliswaar wel wordt gebruikt in het Frans alfabet, maar in feite enkel voor eigennamen en plaatsnamen (voornamelijk Noord-Frankrijk en Franstalig België) en ook voor woorden die afkomstig zijn uit een andere taal. In enkele andere talen wordt deze letter zelfs helemaal niet gebruikt, zoals in Italië, Roemenië en Spaans- en Portugeessprekende landen. Welke letter zoeken we?

Goed zo !