Welke Amerikaanse staat met hoofdstad Montgomery wordt hier aangeduid op de kaart?

Goed zo !