Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Moeilijke pubquiz vragen geschiedenis

Filter op niveau van de vragen: Alle niveaus - Makkelijk - Gemiddeld - Moeilijk


Quizvraag Geschiedenis 6532

Een Nederlandse ontdekkingsreiziger was uitgezonden om het Zuidland te vinden en hij ontdekte eerder toevallig het eiland Rapa Nui, dat hij Paaseiland noemde omdat hij er arriveerde op paaszondag, 5 april 1722. Wie was deze ontdekkingsreiziger?Quizvraag Geschiedenis 6527

Deze Mongoolse krijgsheer (1336-1405) was de stichter van een nieuwe dynastie die naar hem werd genoemd. Hij wist een nieuw rijk te creëren op de fundamenten van het ineengestorte Mongoolse Rijk. Hij voerde voortdurend wrede oorlogen, waarbij miljoenen mensen het leven lieten. Na zijn dood verdween zijn rijk echter al snel van de kaart. Onder welke naam is hij bekend?Quizvraag Wereldoorlog 1, Hongarije 6515

© AlphaCentauri


Na de Eerste Wereldoorlog zat Hongarije aan de verkeerde kant van de geschiedenis en kwamen zij als één van de verliezers uit de oorlog. Door de geallieerde overwinnaars werd een verdrag ondertekend dat de toekomst van het land zou vastleggen. Hongarije werd opgesplitst en verloor ongeveer twee derde van zijn toenmalige oppervlakte, waarbij bevolkingsgroepen zoals de Slowaken en de Roemenen hun eigen land kregen, maar waardoor tegelijkertijd heel wat Hongaren opeens in het buitenland kwamen te wonen. Het verdrag werd op 4 juni 1920 gesloten in en vernoemd naar een paviljoen in één van de bekendste Franse kastelen in de buurt van Parijs. Welk verdrag?Quizvraag Koninginnen 6485Hendrik van Orléans was - als Hendrik II - koning van Frankrijk van 1547 tot aan zijn dood in 1559. Zijn maîtresse speelde een belangrijke rol in zijn opvoeding. Ze werd het brein achter de troon en zelfs koningin van Frankrijk genoemd. Ze voedde mee de kinderen van Hendrik II en diens vrouw Catharina de' Medici op. Nadat de koning zwaargewond werd in een steekspel, nam Catharina de macht over en verdreef de maîtresse naar het kasteel van Anet, dat Hendrik voor haar had laten bouwen. Ze stierf er in 1566 en volgens recent onderzoek was dat te wijten aan het veelvuldig innemen van goud om jong te blijven. Hoe heette deze maîtresse van Hendrik II? (graag naam en voornaam)
Quizvraag Vliegtuigen 6476Deze Franse vliegtuigbouwer (1841-1926) ging níét de geschiedenis in als de eerste vliegenier. Nochtans vloog hij in 1890 met zijn Éole over een afstand van 50 meter enkele centimeters van de grond, maar toen crashte zijn mechanische reuzenvleermuis met stoommotor, en dat oogt niet zo mooi in de geschiedenisboekjes. Hij kreeg toch nog een beetje erkenning, doordat de naam van één van zijn latere modellen, de Avion, in de Franse taal zijn intrede deed ter vervanging van het woord aéroplane. Zijn naam?Quizvraag Geschiedenis 6474

De farao Djoser leefde in de 27 ste eeuw v. Chr. Zijn vizier - zeg maar: zijn eerste minister - was een man met een brede ontwikkeling. Naast raadgever van de farao was hij ook architect, medicus en hogepriester. Hij ontwierp de bekende trappiramide van Djoser in Saqqara. Hij bleef ook na zijn dood bekend en zijn roem steeg zelfs met het verstrijken der eeuwen. Zo'n 20 eeuwen na zijn dood werd hij zelfs tot god verklaard. Wie was deze knappe kop?Quizvraag Munteenheden 6459

© Classical Numismatic Group


In 1663 begonnen de Britten hun gouden munten machinaal te slaan. De aanvankelijke waarde van 20 shilling steeg door de fluctuatie van de goudprijs op den duur tot 27 shilling en werd in 1717 bij (Brits) Koninklijk Besluit door koning George I op 21 shilling gesteld. In 1816 werd ze als hoofdmunt vervangen door het pond sterling. De naam van deze munt zou afkomstig zijn van het land waar oorspronkelijk het goud vandaan kwam om de munten te slaan. Welke munt?Quizvraag Geschiedenis 6441

Deze man (70 - 8 v.Chr.) was een beroemd Romeins staatsman van Etruskische afkomst. Hij diende onder keizer Augustus als zijn vervanger bij diens buitenlandse reizen en als een soort minister van Binnenlandse Zaken. Hij had een riante villa met park op de Esquilinus, één van de zeven heuvels van Rome. Vanaf 37 v.Chr. bracht hij er regelmatig de grootste dichters van zijn tijd bijeen: Vergilius, Propertius en Horatius behoorden tot zijn literaire kring, de laatste werd zelfs zijn boezemvriend. Wie was deze beschermer en sponsor van kunstenaars?
Quizvraag Zuid-Amerika 6192We zoeken de naam van de plaats in Guyana, in het noorden van Zuid-Amerika, waar dominee en sekteleider Tim Jones met zijn sekte People’s Temple tot een collectieve zelfmoord opriep op 18 november 1978. Meer dan 900 mensen stierven daar die dag. Waar vond deze massazelfmoord plaats?Quizvraag Geschiedenis 6005

B. Voor de B-vraag zoeken we de bibliotheek van een Hongaarse koning die regeerde van 1458 tot 1490. De bibliotheek was in haar tijd de meest uitgebreide bibliotheek ten noorden van de Alpen en in Italië werd ze alleen maar door de bibliotheek van het Vaticaan overtroffen. Na de dood van de koning bleef de bibliotheek nog enkele decennia bestaan. De troonopvolgers verwaarloosden de bibliotheek echter. Toen de Ottomanen Boeda in het jaar 1541 innamen, verdween de bibliotheek voor 150 jaar uit de geschiedenis en leefde alleen in het collectieve geheugen van de Hongaren verder. Wat men in het jaar 1686 bij de bevrijding van Boeda vond, waren slechts ruïnes. Hoe heet nu deze legendarische bibliotheek? Met de naam van die Hongaarse koning zijn wij ook tevreden.