Onder welke naam is de in Californië gelegen Santa Clara Valley beter gekend?

Goed zo !