Pubquiz vraag 2214 Taal

Quizvraag Taal 2214

Wat is het 11 letterwoord voor een een explosief of wapen dat niet op het oorspronkelijk bedoelde moment afgegaan is?

Goed zo !

Meer pubquiz vragen over Taal

Quizvraag Taal

Goodbye is een groet die we gebruiken bij een afscheid. De groet wordt vaak verkort tot bye, of wat informeler tot bye-bye. Wat weinigen misschien weten is dat het een samentrekking is van een vier woorden tellende zin. Welke 4 woorden zoeken we?

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Sommigen zullen deze soort man herkennen uit de mol, anderen zullen dan weer een gokje moeten wagen om te kunnen raden hoe in Argentinië, Paraguay, Uruguay en zuid-Brazilië een nakomeling van de Spanjaarden en indianen noemt die zich voornamelijk met veehoeden op de pampa’s bezighoudt.

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Op algemeen verzoek is er dit jaar terug een spellingsvraag. Welk woord is fout gespeld in volgende zin: “De West-Vlaamse eregouverneur reageerde verbouwereerd op het wijdverspreide misbruik van belastingsgeld bij de landbouwcommissarissen dat te elfder ure aan het licht kwam.”

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

De eedaflegging van Trump als nieuwe Amerikaanse president haalde wekenlang het internationale nieuws. Met welk synoniem van "inhuldiging" gebeurde dit?

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Wat is de term voor de geheimtaal die in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw gehanteerd werd door mensen aan de zelfkant van de samenleving, zoals daklozen en zogenoemde landlopers, rondtrekkende handelaren, (markt)kooplieden, kermisklanten en onderwereldfiguren (penoze)? We zoeken dus het synoniem voor dieventaal.

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Dit is een diakritisch teken. Meestal wordt het boven een letter aangebracht, maar onder andere in de natuurwetenschappen wordt het ook als zelfstandig symbool gebruikt. Hoe heet dit leesteken?

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Een leenwoord is een woord dat door een taal is ontleend aan een andere taal. Soms vindt ontlening plaats, gevolgd door een terugontlening in omgekeerde richting waardoor doubletten ontstaan. Zo ontleende het Frans een benaming voor een brede weg aan het Nederlandse woord bolwerk (verdedigingswerk). Op zijn beurt ontleende het Nederlands de benaming terug aan het Frans. Over welk Frans leenwoord hebben we het?

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Taalvraagje: Op de foto zien jullie een kort aansluitend onderbroek zonder pijpen. In het Nederlands spreken we vaak over een slipje. Ondanks de vrije bewegingsmogelijkheden en de kruisvastheid worden ze als nodeloos oubollig beschouwd. Hoe noemen we dit onderbroektype in het Engels?

Bekijk antwoord