Voor wat staat het chemisch symbool Pd dat ontdekt is door Wollaston?

Goed zo !