Pubquiz vraag 6956 Natuurkunde

Quizvraag Natuurkunde 6956

Het poollicht is een lichtverschijnsel in de aardatmosfeer. Het is vaak een lichte gloed of bestaat uit bewegende bogen, stralenbundels of gordijnen van licht. Poollicht is vooral op hoge geografische breedtes zichtbaar. Men spreekt dan ook wel van noorderlicht en zuiderlicht. Aangezien het verschijnsel alleen bij duisternis kan worden gezien is het verschijnsel vooral 's winters zichtbaar. Van u vernemen we graag de Latijnse benaming van het noorderlicht.

Goed zo !

Meer pubquiz vragen over Natuurkunde

Quizvraag Natuurkunde

19) Deze Franse natuurkundige heeft de ontdekking gedaan van van het golfgedrag van het elektron en de daaruit resulterende hypothese kreeg hij in 1929 de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Wat is zijn naam?

Bekijk antwoord

Quizvraag Natuurkunde

We zoeken een naam voor een aantal verwante stoffen. Wij geven jullie drie beschrijvingen, jullie moeten ons maar één antwoord geven.

  • een dikke, melkwitte emulsie: het sap van de Braziliaanse rubberboom, of van vergelijkbare planten zoals Castilla elastica
  • natuurrubber dat (nog) niet gevulkaniseerd is: een vaste, maar nog flexibele substantie die uit dit sap van de rubberboom kan worden gemaakt, en die vroeger de basis was van alle rubberproducten, zoals rubberen ballen, luchtbanden, het condoom, handschoenen en sexy kleding
  • het woord wordt ook vaak gebruikt om een type verf mee aan te duiden.
Welke naam/gemeenschappelijke term zoeken we?

Bekijk antwoord

Quizvraag Natuurkunde

Indien je berooid uit Jerevan thuiskomt en de ijskast leeg vind, dan kan je altijd je zakken gaan vullen door op het eerste beste veld patatten te gaan rooien. En dat kan zelfs ongestraft want sedert 2005 is deze praktijk uit het strafwetboek.. Je riskeert wel nog een gas boete! We hebben het hier over diefstal van groenten, fruit en gewassen. Het veronderstelt het plukken, afrukken, afsnijden of uitgraven van de vruchten. Hoe wordt dit genoemd?

Bekijk antwoord

Quizvraag Natuurkunde

Zeestromingen bepalen in grote mate ons weer en ons klimaat. Af en toe (om de 3 tot 7 jaar) is het koele zeewater dat stroomt langs de evenaar in het oostelijk deel van de Stille Oceaan veel warmer dan normaal zo worden visrijke wateren plots veel warmer, waardoor de vis verdween. Een economische ramp voor de vissers die het fenomeen benoemden als het kerstekind, maar onder welke naam kennen we dit fenomeen nog?

Bekijk antwoord

Quizvraag Natuurkunde

Diamond, de hond van een bekende natuurkundige, bracht zijn baasje in de problemen toen hij een olielamp omstootte. Er brak een brand uit en documenten van 20 jaar "zwaarwichtig" onderzoek gingen verloren. Wie was deze natuurkundige?

Bekijk antwoord

Quizvraag Natuurkunde

Wij zoeken de verzamelnaam voor verschillende scheikundige technieken die gebruikt worden bij de verwerking van aardolieproducten. Bij de techniek worden grotere organische moleculen gesplitst in kleinere moleculen of omgevormd tot moleculen die betere eigenschappen hebben met betrekking tot hun geschiktheid als brandstof. Geef de naam van dit proces.

Bekijk antwoord

Quizvraag Natuurkunde

We zijn op zoek naar het verschijnsel dat jullie hier op beeld zien waarbij een ster op spectaculaire wijze explodeert. De uitbarsting is herkenbaar aan de enorme hoeveelheid licht die hierbij wordt uitgestraald. Wat is de naam van dit verschijnsel?

Bekijk antwoord

Quizvraag Natuurkunde

Hoe heet het deel van een korenhalm dat boven het maaiveld blijft uitsteken, nadat bij de oogst de bovenkanten van de planten handmatig met een sikkel of machinaal door een maaidorser zijn verwijderd? In de herfst worden ze omgeploegd als grondverbeteraar.

Bekijk antwoord