Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Pubquiz vraag 8287 Kunst

Quizvraag Kunst 8287Dit recent werk dateert van 2018 en is van de hand van Peter Klashorst. Het is duidelijk dat Klashorst zich heeft laten inspireren door de dolle avonturen van Kuifje. Het originele werk is gemaakt rond 1666 door een Delftse meester. Van wie is de originele uitvoering van dit werk?
Pubquiz vragen over Kunst

Quizvraag Kunst
Deze uit Holland afkomstige kunstschilder (1455-1523) vestigde zich in Brugge en groeide uit tot een van de grote meesters van de Vlaamse Primitieven. Hij ontleende motieven en soms composities aan andere meesters als Van Eyck, Van der Weyden, Van der Goes en Memling. Daarom wordt hij weleens de laatste van de Vlaamse Primitieven genoemd, maar dit doet hem eigenlijk onrecht. Hij was de vernieuwer van zijn tijd die nieuwe thema's en nieuwe voorstellingen van bestaande thema's introduceerde vóór zijn tijdgenoten Quinten Metsijs en Joos van Cleve dat deden. U ziet één van zijn werken, het tweeluik Het Oordeel van Cambyses, dat in het Groeningemuseum te vinden is. Zijn naam?
Quizvraag Kunst
Op het scherm zien jullie het schilderij "De koning drinkt". Wat is de voor- en familienaam van de schilder?
Quizvraag Kunst
René Margritte experimenteerde in zijn jonge jaren met de schilderstijl verbonden aan een Italiaanse kunststroming welke ontstond uit het kubisme. Kenmerken van deze kunststroming waren onder andere energie, agressie en krachtige lijnen. Over welke kunststroming die tussen 1909 en 1914 werd beoefend, hebben we het?
Quizvraag Kunst
Pim Smit is een Nederlandse artiest die sinds 2005 in Tienen werkt, met een duidelijke voorkeur voor action painting. De kunstcriticus Harold Rosenberg bedacht het begrip actionpainting pas in 1952, ook al leefde dé grote figuur van het abstract expressionisme in de USA van 1912 to 1956. Van het tijdschrift Time kreeg deze man, vanwege zijn schildertechniek, de bijnaam Jack the Dripper opgespeld. Wat is zijn voornaam?