Pubquiz vraag 8331 Geneeskunde en lichaam

Quizvraag Geneeskunde en lichaam 8331
© Mokele

Je hebt het misschien nog niet geprobeerd, maar wij kunnen terwijl we onderste boven hangen, een glas water drinken. Hoe noemt men de knijpende beweging van een buisvormig orgaan, die ervoor zorgt dat het voedsel in ons maag- darmstelsel terechtkomt?

Goed zo !

Meer pubquiz vragen over Geneeskunde en lichaam

Quizvraag Geneeskunde en lichaam

Deze psychische aandoening tast het vermogen aan om de werkelijkheid en de eigen perceptie van gebeurtenissen uit elkaar te houden. Niet alleen het denken en het gedrag zijn aangetast, maar ook het gevoelsleven en het humeur.De term die we zoeken, werd voor het eerst voorgesteld door Eugen Bleuler.

Bekijk antwoord

Quizvraag Geneeskunde en lichaam

We zoeken een medische term van 6 letters. Het omschrijft een toestand waarbij er een te laag gehalte aan rode bloedcellen is, we noemen het ook wel eens bloedarmoede.

Bekijk antwoord

Quizvraag Geneeskunde en lichaam

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. In de “verklaring donatie menselijk materiaal” kan je reeds tijdens je leven aangeven of je al dan niet open staat voor de donatie van je organen, weefsels en cellen. Je kan 8 organen doneren. U krijgt er van ons 7: je hart, 2 longen, 2 nieren, de lever en de dunne darm. Wij vragen om het 8ste orgaan op jullie formulier neer te schrijven. We geven als tip nog mee dat de transplantatie van dit orgaan vooral wordt toegepast bij mensen met diabetes omdat de bètacellen in dit orgaan niet meer de nodige insuline geven.

Bekijk antwoord

Quizvraag Geneeskunde en lichaam

Hoe heet een neurologische stoornis die gekenmerkt wordt door uitgebreide, matige tot soms ernstige tics?

Bekijk antwoord

Quizvraag Geneeskunde en lichaam

Alprazolam is een geneesmiddel, behorend tot de benzodiazepinen. Het wordt toegepast bij de behandeling van angst- en paniekstoornissen. Onder welke merknaam kennen we dit geneesmiddel beter?

Bekijk antwoord

Quizvraag Geneeskunde en lichaam

Wat is de naam van dit medisch instrument dat gebruikt wordt om het volume van de testes te meten?

Bekijk antwoord

Quizvraag Geneeskunde en lichaam

Het zichtbare bovenste deel van de tand of kies. Dit deel is veel kleiner dan het andere, niet zichtbare deel, de wortel. De buitenkant bestaat uit een heel harde stof, namelijk glazuur. De rest bestaat uit tandbeen. Binnenin lopen bloedvaten en zenuwen. Hoe noemen we dit deel van een tand?

Bekijk antwoord

Quizvraag Geneeskunde en lichaam

Ken jezelf en meer bepaald ook je eigen lichaam! In welk orgaan bevinden zich de eilandjes van Langerhans?

Bekijk antwoord