Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Pubquiz vragen wiskunde


Quizvraag Wetenschap 4450We zoeken een wiskundige constante waarvan de waarde de verhouding is tussen de omtrek en de diameter van een cirkel.Quizvraag Wetenschap 4129Opnieuw eens polsen naar wat jullie nog onthouden hebben van de middelbare school. Wiskunde ditmaal! Kunnen jullie ons nog vertellen wat wordt berekend aan de hand van de wiskundige formule die je op het scherm ziet?Quizvraag Wetenschap 3996In de wiskunde noemen we dit soms een postulaat of een grondstelling maar we kennen het beter onder een andere naam. Het is in de wiskunde en logica een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde bewering. Er zijn regels: Ze mogen bijvoorbeeld elkaar niet tegenspreken of afgeleid zijn uit een ander postulaat. Bekende voorbeelden uit de meetkunde zijn:

Elke rechte lijn kan eindeloos als rechte lijn uitgebreid worden.
Elk lijnstuk kan de straal zijn van een cirkel met een van de uiteinden van dat lijnstuk als middelpunt.

Los deze oefening op van het derde leerjaar: 1, 2,3,4 en 5 zijn de cijfers die je moet gebruiken en elk cijfer mag maar één keer voorkomen .
Quizvraag Wetenschap 3534De rij van Fibonacci is gebaseerd op een berekening. We zoeken echter de naam van een andere rij die gebaseerd is op een taalkundige beschrijving. Elk volgende element van de rij is een "beschrijving" van het vorige element, vandaar dat de Engelse naam Look-and-say sequence is. Het begin van de rij is: 1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, 13112221. Omdat het antwoord in de link zou passen, gelieve op jullie antwoordblad ook te noteren ‘ de rij van ……..’ Het is dus NIET de bedoeling dat jullie de rij verder aanvullen met een getal.

Diocles, Euclides, Nicomedes, Pythagoras, allemaal Griekse sloebers die er voor gezorgd hebben dat wij in het middelbaar bloed, zweet en tranen gelaten hebben voor het vak wiskunde. Omdat U nogal lichtgeraakt bent gaan wij U niet vragen om de formule op te schrijven van deze cissoïde van Diocles. Wel vragen wij U wat er gedefinieerd wordt als de verhouding van de overstaande en de aanliggende rechthoekszijde in een rechthoekige driehoek.Quizvraag Wetenschap 3094De hemel heb ik bemeten, nu meet ik de schaduwen der aarde. Mijn geest verkeerde in de hemel, het lichamelijk omhulsel ligt hier. Dit is het grafschrift van een Duitse wetenschapper die de bewegingen van de planeten heeft vastgelegd. Daarnaast was hij ook een pionier in de optica en kristallografie en hebben we ook het verdomde integraalrekenen aan hem te danken. Wie zoeken we?Quizvraag Wetenschap 2981Een vraagje voor de wiskundeliefhebbers of de pas afgestudeerden uit het middelbaar: waarvoor staat het symbool uitroepteken in de wiskunde?


De omtrek van een rechthoek is 30 m. De lengte is 3 meter meer dan het dubbele van de breedte. Wat zijn de lengte en de breedte van die rechthoek?Quizvraag Wetenschap 2371Deze man vond het decimale stelsel voor breuken uit en gaf de vestingbouw een wiskundige grondslag. Wat is de naam van deze toegepast natuurkundige, wiskundige en ingenieur afkomstig uit Vlaanderen?