Quizvragen wiskunde

28 resultaten

Pubquiz vraag Wiskunde 2101

Welke Italiaanse hoogleraar werd in 1589 een leerstoel Wiskunde aangeboden aan de Universiteit van Pisa. Diezelfde persoon zou 21 jaar later stevig tegen de schenen van de katholieke kerk schoppen nadat hij zijn waarnemingen over de maan, sterrenhemel, melkweg en de manen van Jupiter publiceerde in zijn Siderius Nuncius, vrij vertaald Sterrenbode?

Goed zo !
Pubquiz vraag Wiskunde Latijn 1884

Wat is het synoniem voor de schuine zijde van een rechthoekige driehoek, die tegenover de rechte hoek ligt? De naam is afkomstig uit het Latijn en afgeleid van het Griekse.

Goed zo !
Pubquiz vraag Wiskunde 1833

De overschrijdingskans (van een gegeven steekproefuitkomst) is de kans dat in de verdeling gegeven door de nulhypothese de waarde van de toetsingsgrootheid wordt behaald of overschreden (links, rechts dan wel tweezijdig). De waarde is dus gebaseerd op de specifieke steekproefuitkomst. Met welke letter wordt deze waarde aangeduid?

Goed zo !
Pubquiz vraag Wiskunde 1823

Verdeling in uiterste en middelste reden of de Divina proportia en aangeduid met de Griekse letter phi. Deze verdeling kent heel veel toepassingen, niet alleen in de wiskunde, maar bijvoorbeeld ook in de esthetica en de natuur. Wat is de naam hiervoor?

Goed zo !
Pubquiz vraag Wiskunde Puzzel 1757

Hoe heet de puzzel waarbij het de bedoeling is van dezelfde toren te bouwen op de derde staaf, waarbij je maar 1 schijf per keer mag verplaatsen en nooit een grotere op een kleinere schijf mag leggen?

Goed zo !

Hoeveel zijden heeft een pentagon?

Goed zo !

Hoeveel zijden heeft een dodecagon?

Goed zo !

Wat is het synoniem voor de schuine zijde van een rechthoekige driehoek?

Goed zo !