Wiskundige raadsels

26 raadsels

Anagram 9183

Hoeveel is O?Antwoord: 32

Pavlov werd geboren in een kwadratisch jaar (getal dat een kwadraat is) en stierf in het eerstvolgend kwadratisch jaar. Hij werd 87 jaar. In welk jaar werd Pavlov geboren?Antwoord: 1849

(n+1)² - n² = 87
(n²+2.n.1+1²) - n² = 87
2.n.1 + 1² = 87
2n + 1 = 87
2n = 86
n = 43
43² = 1849

Een slechtziend konijn staat voor 2.000 ingangen van konijnenpijpen, genummerd van 1 tot 2.000. Hij weet niet meer wat zijn konijnenpijp was, maar hij weet wel nog dat het getal het dubbele is van de som van zijn cijfers.Antwoord: 18 (18 is het dubbele van 1 + 8)

Anagram 8168

In deze som staat elke letter voor een ander cijfer (geen enkel cijfer is 0). Voor welk cijfer staat X?Antwoord: X = 7

Een moeder van 33 jaar heeft 2 kinderen van respectievelijk 2 en 4 jaar. Over hoeveel jaar zal ze dubbel zo oud zijn als haar twee kinderen samen?Antwoord: 7 jaar (binnen 7 jaar is de moeder dubbel zo oud (40 jaar) als haar 2 kinderen samen (9 en 11 = 20))

Anagram 8161

Wat is het volgende getal in deze reeks?Antwoord: 61 (Het eerstvolgende priemgetal)

Welk getal kan je zowel bij 5 optellen als vermenigvuldigen met 5, zodat beide bewerkingen dezelfde uitkomst hebben?Antwoord: 1,25

Anagram 7677

Het getal 21 komt ook voor in de rij van Conway. Welk getal vult deze rij aan?Antwoord: 312211

Anagram 5814

Welk getal moet op de plaats van de vraagtekens komen?Antwoord: 5643

Anagram 5460

In een magisch vierkant van 3x3 vakjes is de som van de drie getallen in elke rij, in elke kolom en op de twee diagonalen gelijk. Deze som noemt men de magische constante van het magisch vierkant. Wat is de magische constante van nevenstaand magisch vierkant?Antwoord: 27