Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Wiskundige raadsels


Pavlov werd geboren in een kwadratisch jaar (getal dat een kwadraat is) en stierf in het eerstvolgend kwadratisch jaar. Hij werd 87 jaar. In welk jaar werd Pavlov geboren?

Een slechtziend konijn staat voor 2.000 ingangen van konijnenpijpen, genummerd van 1 tot 2.000. Hij weet niet meer wat zijn konijnenpijp was, maar hij weet wel nog dat het getal het dubbele is van de som van zijn cijfers.

In deze som staat elke letter voor een ander cijfer (geen enkel cijfer is 0). Voor welk cijfer staat X?

Wiskunde raadsel 8168Een moeder van 33 jaar heeft 2 kinderen van respectievelijk 2 en 4 jaar. Over hoeveel jaar zal ze dubbel zo oud zijn als haar twee kinderen samen?


Wat is het volgende getal in deze reeks?

Wiskunde raadsel 8161Welk getal kan je zowel bij 5 optellen als vermenigvuldigen met 5, zodat beide bewerkingen dezelfde uitkomst hebben?

Het getal 21 komt ook voor in de rij van Conway. Welk getal vult deze rij aan?

Wiskunde raadsel 7677Welk getal moet op de plaats van de vraagtekens komen?

Wiskunde raadsel 5814
In een magisch vierkant van 3x3 vakjes is de som van de drie getallen in elke rij, in elke kolom en op de twee diagonalen gelijk. Deze som noemt men de magische constante van het magisch vierkant. Wat is de magische constante van nevenstaand magisch vierkant?

Wiskunde raadsel 5460Op de kermis kan je meedoen aan het spel “Fruitraden”. Op een tafel staan vier afgesloten dozen. In elke doos zit een verschillend stuk fruit, te weten een appel, een peer, een meloen of een mango. De bedoeling van het spel is natuurlijk om te raden in welke doos welk stuk fruit zit. Er zijn 100 deelnemers die allemaal hun uiterste best doen om alle vier de stukken fruit goed te raden. Na afloop blijkt dat 23 mensen geen enkel stuk fruit goed hebben geraden, 58 mensen precies één stuk fruit goed heeft en 14 mensen precies twee stukken fruit goed hebben geraden. Hoeveel mensen hebben precies drie stukken fruit correct geraden? En hoeveel mensen precies vier?