Wiskundige raadsels

26 raadsels

Bij een koppel is de kans dat de vrouw tv kijkt 70%. De kans dat de man kijkt is 50%. De kans dat de man kijkt als zijn vrouw kijkt is 60%. Wat is de kans dat niemand tv kijkt?Antwoord: 22%

Anagram 2999

We zoeken een tiencijferig getal dat wordt bepaald door de tien opeenvolgende cijfers van de eerste rij, volgens deze regel:

Het eerste cijfer van rij 2 geeft het totale aantal nullen aan in het tiencijferige gatal; het tweede cijfer het totale aantal enen; het derde cijfer het totale aantal tweeën, enzovoort tot het laatste cijfer dat het totale aantal negens aangeeft.Antwoord: 6210001000

Anagram 2786

Weet je wat de som is van deze optelling of met andere woorden welke cijfers op de plaats van MONEY moeten staan? We geven mee dat de O een nul is en dat elke unieke letter, een uniek cijfer is.Antwoord: 10652

Anagram 2755

Een biljartbal wordt zonder effect weggestoten op een biljarttafel van 1 bij 2 meter. De bal ligt los van de band en rolt drie meter. Hoeveel banden kan de bal maximaal rakenAntwoord: Met behulp van de stelling van Pythagoras, kon u berekenen dat de biljartbal 5 banden kon raken.

Anagram 2727

Wat is het totaal aantal mogelijke vierkanten dat je kunt aanwijzen op een schaakbord?Antwoord: 204
(64 + 49 + 36 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1)

In een put van 20 meter diep zit een slak op de bodem. De slak begint te klimmen naar boven. Overdag stijgt de slak 5 meter, maar 's nachts daalt de slak 4 meter. Dat gaat zo elke dag door. Na hoeveel dagen heeft de slak de rand van de put bereikt?Antwoord: 16 dagen
Na 15 dagen heeft de slak 15 meter geklommen. Op de 16 de dag is de slak dus boven en hoeft ze 's nachts niet meer te dalen.