Quizronde 2: Middelbare school

Organisatie quiz: Basketbalploeg Young Ones Landegem

Aantal ronden: 9

Aantal vragen: 95

Moeilijkheid: 89.98 %

Uitleg ronde: Middelbare school: Als notoire wereldverbeteraars hebben de Young Ones alle sympathie voor éénieder die hetzelfde doel nastreeft. Niet in het minst gaat al onze waardering uit naar de klimaatspijbelaars die week na week op donderdag de schoolbanken lieten voor wat het was, om in Brussel mee te betogen voor een beter klimaat en een leefbare toekomst. There is no planet B. Maar omdat er wel degelijk attesten B en C bestaan maken wij ons natuurlijk zorgen over de toekomst van de spijbelaars zelf. Telkens opnieuw boeiende lessen fysica, wiskunde, Frans en zedenleer missen laat natuurlijk zijn sporen na. Vandaar deze middelbare schoolronde. Jullie krijgen 10 meerkeuzevragen voorgeschoteld met leerstof uit het humaniora. Let op het is multiple-choise met giscorrectie. Een juist antwoord betekent 2 punten, géén antwoord 0 punten en bij een foute gok gaat er één punt af. De eindscore van de ronde kan echter niet onder nul gaan.

Quizvraag Geneeskunde en lichaam 7099

En we zijn direct bij de les. Gezien de opwarming van de aarde moeten we ons wat lichter kleden hetgeen dan weer voor wat opwarming zorgt bij een deel van het publiek. Het is biologie dus moeten we helaas nog wat inzoomen. Wij zijn op zoek naar de naam van dit orgaan. Dit orgaan is onderdeel van het lymfesysteem, maar anders dan lymfeklieren is het opgenomen in de bloedcirculatie. Hierin worden plasmacellen gevormd en worden rode bloedcellen afgebroken en het daarbij vrijkomende ijzer opgeslagen. Ook draagt het bij aan de verwijdering van afvalstoffen uit het bloed.

A. Nier B. Alvleesklier C. Milt D. Schildklier

Goed zo !

Quizvraag Frans 7100

Leerstof uit het derde middelbaar: welke werkwoordsvorm is “soient” in de zin Que le meilleur gagne, mais surtout que les autres soient moins bons que nous. Tevens het mantra van de Young Ones.

A. Indicatif B. Impératif C. Subjonctif D. Conditionel

Goed zo !


Quizvraag Wiskunde 7101

Een middelpuntshoek van een cirkel is een hoek waarvan het hoekpunt het middelpunt van de cirkel is. In deze tekening de hoek alfa, dat is de groene hoek. Een omtrekshoek van een cirkel is een hoek waarvan het hoekpunt op de cirkel ligt en waarvan de beide benen de cirkel snijden. In deze tekening de hoek beta, dat is de rode hoek. Wanneer beide hoeken op dezelfde boog AB liggen zoals in de volgende tekening wat is dan de verhouding tussen de omtrekshoek en de middelpuntshoek

A. de omtrekshoek is de helft van de middelpuntshoek B. de omtrekshoek is het dubbel van de middelpuntshoek C. de omtrekshoek is één derde van de middelpuntshoek D. de omtrekshoek is drie maal de middelpuntshoek

Goed zo !


Spelling is niet altijd even makkelijk zoals uit deze foto blijkt. En zeker niet als het over de vermaledijde dt-regels gaat Welk woord is fout gespeld in de zin: “Verkeerdelijk wordt verondersteld dat de chauffeur in het verkeer al rijdend in een dronken toestand verkeerdt”

A. wordt B. verondersteld C. rijdend D. verkeerdt

Goed zo !

Quizvraag Sport 7103

Welke sprong zien jullie hier op de afbeelding?

A. Tijgersprong B. Dievensprong C. Hurksprong D. Tussensteunsprong

Goed zo !

Quizvraag Scheikunde 7104

Onze klimaatspijbelaars weten allemaal dat de uitstoot van koolstofdioxide of CO2 de oorzaak is van het broeikaseffect en dus de opwarming van onze planeet. Maar koolstofdioxide is niet het enige broeikasgas. Methaan bijvoorbeeld. Methaan komt onder andere voor in runderwinden en is bovendien 25 keer krachtiger als broeikasgas dan koolstofdioxide. Koolstofdioxide kennen we als CO2 maar wat is de formule voor methaan?

A. C-HO-C-O B. C-H4 C. C2-H5-O-H D. N-Ox

Goed zo !


Quizvraag Algemeen 7105

De motoren van wagens en machines moeten steeds schoner om al dan niet met behulp van sjoemel-software tot minder uitstoot te komen. Minder en minder weten we eigenlijk wat er zich onder de motorkap van onze wagens afspeelt. Het begint allemaal bij de basistechnologie van de motor. Over welk type motor gaat het?

A. Turbomoter B. Elektromotor C. Viertakt motor D. Tweetakt motor

Goed zo !

Quizvraag Aardrijkskunde 7106

De poolkappen kunnen dan wel aan het smelten zijn. De poolcirkels blijven op dezelfde plaats liggen. Alhoewel: doordat de axiale variatie van de aarde niet constant is, varieert de ligging van de poolcirkels over een periode van 41.000 jaar zowat 3°. Zo ook geldt dat voor de Kreeftskeerkring die in dezelfde cyclus ook een drietal graden opschuift, maar waar op onze aardbol ligt de Kreeftskeerkring op dit moment nu ook al weer.

A. 23,5° Westerlengte B. 23,5° Noorderbreedte C. 23,5° Oosterlengte D. 23,5° Zuiderbreedte

Goed zo !

Quizvraag Wetenschap 7107

Niet alleen de motoren van wagens en machines moet schoner en duurzamer, ook de productie van elektriciteit moet meer een meer komen van niet-fossiele brandstoffen. Eén mogelijkheid is het gebruik van windmolens om elektriciteit op te wekken. Ondanks het vermogen om heel wat stroomsterkte te creëren met deze technologie, botst dit vaak op heel wat weerstand. Niemand wil blijkbaar een windreus in zijn of haar achtertuin, hetgeen tot heel wat spanning kan leiden tussen omwonenden, overheden, milieuorganisaties en producenten. Stroomsterkte, weerstand en spanning kwamen allemaal voor in de vraagstelling. -Ze komen alle drie ook voor in de wet van Ohm. Hoe gaat deze wet?

A. spanning = stroomsterkte x weerstand B. weerstand = spanning x stroomsterkte C. stroomsterkte = weerstand x spanning

Goed zo !

Muziek verzacht de zeden en kan sommige van de verhitte klimaatspijbelaars misschien tot bedaren brengen. We kennen nog wel de verschillende groepen muziekinstrumenten: houtblazers, koperblazers, slagwerk, strijkers. Deze groepen worden onderverdeeld in muziekinstrumenten naar gelang de toonhoogtes. Welk instrument zien we hier op de foto?

A. Klarinet B. Dwarsfluit C. Piccolo D. Fagot

Goed zo !