Pubquiz vraag 6372 Taal

Quizvraag Taal 6372
© Nillerdk

Hoe noemt men havermoutpap in het Engels?

Goed zo !

Meer pubquiz vragen over Taal

Quizvraag Taal

We zoeken een 12 letters woord, het bevat het volgende woord dat synoniem staat voor klerk, kantoorbediende of ambtenaar.

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Dit is een diakritisch teken. Meestal wordt het boven een letter aangebracht, maar onder andere in de natuurwetenschappen wordt het ook als zelfstandig symbool gebruikt. Hoe heet dit leesteken?

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Vlamoverslag is een term in de brandbestrijding waarmee het plotseling ontbranden van een hete rookgaslaag wordt bedoeld. Welke Engelse term gebruiken we hiervoor?

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Een leenwoord is een woord dat door een taal is ontleend aan een andere taal. Soms vindt ontlening plaats, gevolgd door een terugontlening in omgekeerde richting waardoor doubletten ontstaan. Zo ontleende het Frans een benaming voor een brede weg aan het Nederlandse woord bolwerk (verdedigingswerk). Op zijn beurt ontleende het Nederlands de benaming terug aan het Frans. Over welk Frans leenwoord hebben we het?

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Wat is de naam van de geur die ontstaat wanneer regen op droge grond valt?

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Latijn wordt beschouwd als een dode taal, maar wordt toch nog regelmatig gebruikt. Hoe vertaal je “De stem van het volk is de stem van God” in het latijn? Korte interviews waar naar de mening van de man in de straat danken hun naam aan deze uitspraak.

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Hoe heet de maateenheid waarin een hoeveelheid gezaagd en gekliefd hout netjes gestapeld in een bak van 1 kubieke meter wordt uitgedrukt?

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Fazant lijkt helemaal niet op een fazant (of misschien toch een beetje), de mensen zijn hem zo beginnen noemen na een verdienstelijke -edoch mislukte- poging van Kristof Van Damme om zijn achternaam –Bossant- uit te spreken. Hoe heet de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de herkomst van woorden?

Bekijk antwoord