Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Pubquiz vraag noodsignaal

Quizvraag Taal 8645We zijn op zoek naar het woord dat internationaal gebruikt wordt als noodsignaal, vooral in radiocommunicatie in luchtvaart en scheepvaart. Het is een Engelstalig woord, maar is eigenlijk een verbastering van het Frans voor “help mij”. Het wordt typisch drie keer achtereenvolgens gezegd.
Pubquiz vragen over Taal

Quizvraag Taal
We zoeken het woord voor iemand die bij een bar of discotheek mensen probeert over te halen naar binnen te gaan. Dit woord is bij ons bekender geworden door de film Costa!. Welk woord zoeken we?
Quizvraag Taal
Boenk, Knots, Vrooooot, Splash,... Dit zijn maar enkel voorbeelden van klanknabootsingen die we vaak in strips tegen komen. Hoe noemen we het weergeven van geluiden door middel van geschreven taal nog wel?
Quizvraag Taal
Dit is een diakritisch teken. Meestal wordt het boven een letter aangebracht, maar onder andere in de natuurwetenschappen wordt het ook als zelfstandig symbool gebruikt. Hoe heet dit leesteken?
Quizvraag Taal
Schrijf voor ons onderstaand woord uit in het Navo-spellingsalfabet.

DUVEL