Pubquiz vraag 7507 Taal

Quizvraag Taal 7507

Waar zitten hier de Engelse taalvirtuozen? We willen de vertaling van ‘congestion free’ in 1 woord.

Goed zo !

Meer pubquiz vragen over Taal

Quizvraag Taal

Wat is de naam van dit teken ~. Meestal wordt het boven een letter aangebracht, bijvoorbeeld España. Maar ook in de natuurwetenschappen wordt het als zelfstandig symbool gebruikt.

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

We zoeken een door Lejzer Zamenhof ontworpen, makkelijk te leren, politiek neutrale, internationale taal (kunsttaal). In 1887 publiceerde hij onder een pseudoniem een boek over de taal met de titel: La internacia lingvo. Wat is de naam van deze taal?

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Een leenwoord is een woord dat door een taal is ontleend aan een andere taal. Soms vindt ontlening plaats, gevolgd door een terugontlening in omgekeerde richting waardoor doubletten ontstaan. Zo ontleende het Frans een benaming voor een brede weg aan het Nederlandse woord bolwerk (verdedigingswerk). Op zijn beurt ontleende het Nederlands de benaming terug aan het Frans. Over welk Frans leenwoord hebben we het?

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Wat is de naam voor een man die gecastreerd is om politieke redenen? Aan de hoven van een aantal rijken werd castratie toegepast omdat de machthebber zeker wilde zijn dat hij de vader was van kinderen van zijn vrouw(en).

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Sinds 1990 organiseert men het groot Dictee der Nederlandse taal ieder jaar. Het dictee bestaat ieder jaar uit circa 60 deelnemers. De helft van de deelnemers bestaat altijd uit prominente, bekende mensen. De andere helft van de deelnemers worden verkozen via voorrondes. Slechts 1 maal wist een prominente deelnemer dit Dictee te winnen in het jaar 2011. We zoeken de naam van deze Vlaamse nieuwslezer die tevens in 2009 ook de slimste mens ter wereld wist te winnen.

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Het is een survivalist of eerder neosurvivalist die zich voorbereidt op een noodsituatie als gevolg van een ramp of ongeregeldheden, of deze zich nu op lokaal niveau of internationale schaal afspelen. Ze zorgen voor allerhande voorzieningen die ze helpen te overleven. Deze kunnen aangebracht zijn in hun eigen huis of op een andere locatie (zoals in een schuilplaats of bunker). Bovendien slaan ze grote voorraden in.

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

‘Goodbye‘ is een Engelstalige groet die gebruikt wordt bij een afscheid, waarvan het afgekorte ‘bye’ ook in onze taal ingang heeft gevonden. Wat weinigen misschien weten is dat het een samentrekking is van een vier woorden tellende zin, dewelke?

Bekijk antwoord

Quizvraag Taal

Taalvraagje: Op de foto zien jullie een kort aansluitend onderbroek zonder pijpen. In het Nederlands spreken we vaak over een slipje. Ondanks de vrije bewegingsmogelijkheden en de kruisvastheid worden ze als nodeloos oubollig beschouwd. Hoe noemen we dit onderbroektype in het Engels?

Bekijk antwoord