Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Pubquiz vragen wind


Quizvraag Informatica 3743Deze paperclip was de Office assistent van in de versies van Microsoft Office 97 tot 2003. Het was de bedoeling om van hem een slimme helpfunctie te maken. Wat was de naam van deze 'voorloper van de chatbot'?Quizvraag Informatica 1740Na Windows 2003 en Windows XP lanceerde Bill Gates en de zijne in januari 2007 een nieuw besturingssysteem. De ontwikkeling van het nieuwe besturingssysteem nam vijf jaar in beslag en kostte ongeveer 6 miljard dollar. Naam van die Windows-versie?Quizvraag Natuurkunde 1521De jugo, is een zuidelijke wind, die hete en droge lucht uit de Sahara naar het noorden voert. De wind zorgt voor stoffige en droge condities langs de noordelijke kust van Afrika, storm in het Middellandse Zeegebied, en koud, nat weer in Europa. Het stof dat de wind met zich meebrengt kan schade toebrengen aan machineapparaten en woningen. Wat is de bekendere (Arabische) naam van deze wind?