Mogen we vragen om deze advertentie te bekijken?
Om onze kosten te compenseren,
tonen we deze reclame.
Na het bekijken van deze advertentie,
krijg je dit 2 uur niet meer te zien.

Pubquiz vraag NAVO alfabet QWat is in het NAVO alfabet het woord voor de letter Q?
Pubquiz vragen over Taal

Quizvraag Taal
Wat is de laatste letter van het Griekse alfabet?
Quizvraag Taal
Onze favoriete internetpagina omschrijft hetgeen we hier zoeken als ‘een Franse term die in het Engels oorspronkelijk werd gebruikt ter aanduiding van een overeenkomst waarbij drie mensen seksuele relaties met elkaar hebben en tot hetzelfde huishouden behoren’.
Quizvraag Taal
Wat is de term voor de geheimtaal die in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw gehanteerd werd door mensen aan de zelfkant van de samenleving, zoals daklozen en zogenoemde landlopers, rondtrekkende handelaren, (markt)kooplieden, kermisklanten en onderwereldfiguren (penoze)? We zoeken dus het synoniem voor dieventaal.
Quizvraag Taal
Een taalvraagje: ze worden en masse opgegeten op thanksgiving. In het frans verwijst de naam naar india, namelijk Dinde. In het Engels verwijst het echter naar een ander land. Hoe noemen ze eens kalkoen in het Engels.