Quizvragen keizers

9 resultaten

Pubquiz vraag Keizers 7543

We zoeken de vijfde keizer van het Romeinse rijk die leefde van, 15 december 37 tot, 9 juni 68. Hij was de zoon van Gnaeus Domitius Ahenobarbus en Agrippina de jongere en via haar verwant aan Gaius Julius Caesar Octavianus (Augustus). Hij beriep zich erop een bet-achterkleinzoon van keizer Augustus te zijn. Het was een echt patéke. Tijdens zijn keizerrijk gebeurden vele slechte zaken waarbij de brand van rome in 64 toch de meest dramatische was. Welke keizer zoeken we?

Goed zo !
Pubquiz vraag Keizers 7055

We zoeken de vijfde Romeinse keizer. De eerste vijf jaren van zijn keizerschap waren een gouden tijd voor Rome en het Rijk. Hij is vooral bekend voor zijn fanatieke christenvervolging en de wreedheden die hij tegen hen beging.

Goed zo !
Pubquiz vraag Keizers Japan 6321
© TICAD7

Na de dood van de Japanse keizer Hirohito, volgde zijn zoon Akihito hem op, op 7 januari 1989 als 125ste keizer van Japan. Zéér ongewoon volgens de Japanse tradities deed Akihito op 30 april 2019 troonsafstand terwijl hij nog in leven was. Wat is de naam van zijn opvolger, de 126ste keizer van Japen?

Goed zo !
Pubquiz vraag Keizers 6140

Deze Romeinse keizer, geboren als Octavianus, kwam aan de macht in 27 voor Christus. Toen begon de zogenaamde Pax Romana, een periode van relatieve vrede in het Romeinse Rijk, na een reeks van burgeroorlogen. Hij vormde de Romeinse Republiek om in een Romeins Keizerrijk en was zelf de eerste princeps (keizer) van Rome. Onder welke naam staat hij als keizer bekend?

Goed zo !
Pubquiz vraag Keizers 5196

Welke Romeinse keizer, die als enige zowel vòòr als na Christus regeerde was de opvolger van de alom bekende Julius Caesar?

Goed zo !
Pubquiz vraag Keizers 3444

We zoeken een Romeinse keizer die van 117 tot 138 na Christus regeerde. In Rome herbouwde hij het Pantheon en construeerde hij de Tempel van Venus en Roma. Het meest bekend is hij van de bouw van een 177 km lange muur die de noordelijke grens van de Romeinse provincie Britannia aangaf. Welke keizer zoeken we?

Goed zo !
Pubquiz vraag Keizers 2937

Het Romeinse Rijk heeft enkele keizers gekend. De ene al geschifter dan de andere. Wij zijn op zoek naar de 5e Romeinse Keizer die leefde van 54 tot 68 n.Chr. Hij was de zoon van Proconsul Ahenobarbus en Agrippina de jongere. Hij was nogal een sloeber. Zou de grote brand van Rome van 64 zelf aangestoken hebben, liet hij zijn moeder vermoorden en was een frequent bezoeker van bordelen en tavernes. Welke keizer zoeken we hier?

Goed zo !

Van welke in Gent geboren keizer was Maria van Bourgondië de grootmoeder?

Goed zo !

Hoe noemde de eerste christelijke Romeinse keizer?

Goed zo !