Quizvragen pokémon

5 resultaten

Jeugdigen onder de quizzers kunnen hun hartje ophalen bij de volgende vraag. We zoeken namelijk een grondpokémon die door de aarde raast als een stenen worm. Hij kan evolueren in Steelix en is heel kwetsbaar voor water. De pokémon deelt zijn naam met de langste rivier op antarctica (32km). Hoe heet deze pokémon en dus ook de rivier.

Goed zo !

Dit diertje zou je tussen een lijst van pokémons kunnen zetten zonder argwaan te wekken. Toch is het een bestaand diertje. Deze salamander blijft in een soort larvale toestand waardoor hij zo’n vreemd uiterlijk heeft. Ze worden tot 30 cm groot en komen uitsluitend onderwater in diepe meren van mexico voor. Hoe heet deze outsider?

Goed zo !

In 2016 was de Pokemon Go hype niet weg te denken uit de actualiteit. Het was zo populair dat het op een bepaald moment zelfs voor allerlei overlast begon te zorgen zoals geluidshinder, foutparkeren, sluikstorten en wildplassen. In welk Antwerps polderdorp kloegen de bewoners van overlast en werd een avondklok ingevoerd? U kent het oude douanekantoor van dit dorp ook uit de Mega Mindy-reeks dat daar dienst doet als politiekantoor.

Goed zo !

Voor de Pokémon-jagers onder jullie: Welke Pokémon zien jullie hier?

Goed zo !

De rage van 2016 is ongetwijfeld Pokémon Go. Weten jullie de naam van deze Pokémon die zijn vijanden in slaap laten vallen door een bepaalde melodie te zingen?

Goed zo !